EN DE 中文
由企业家们为企业家们进行业务拓展

我们专注于:

 • 服务相关行业
 • 金融服务
 • 旅游招待业
 • 教育

 • 设计

 • 医疗保健

我们致力于长期合作关系:

 • 代理功能
 • 业务拓展活动外包
 • 商务便利化
 • 战略合作伙伴包括“人力资产”的安排

 • 对于一次性项目,我们提出建议包括:
  • 用本地供应/需求背景定义核心价值命题 
  • 定位竞争格局和制图 
  • 转型营销材料和营销信息适应当地的要求                               
  • 软技能

  为获取更多有关客户和项目的信息请前往“登录”.